Tietoa yhdistyksestä

Rekisteritietojen perusteella yhdistyksen 70 vuotis syntymäpäivä oli 30.10. 2022, sitä ei yhdistyksessä juhlittu, mutta reumaliitto onnitteli 140 € summalla.
Yhdistyksen 20 v- juhlaa on vietetty 2008 ja se oli laskettu toiminnan uudelleen aloittamisesta.

Yhdistysrekisterissä on Kauhavan Reumayhdistyksen  perustamispäiväksi kirjattu  30.10.1952. Mutta Yhdistyksen toiminta on välillä keskeytynyt ja aktiivinen toiminta alkoi uudestaan v. 1988. Tuolta alkuajalta on kaikki pöytäkirjat ja muukin aineisto kadonnut. Toiminta-alueeseen kuuluivat Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän kunnat, jotka v. 2009 alusta alkaen ovat kuntaliitoksen myötä Kauhavan kaupunginosia. Jäseniä yhdistyksessä ollut enimmillään yli 400, nyt n. 200. 

Kauhavan Reumayhdistys on Suomen Reumaliiton jäsen. Liitto on kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö, joka toimii eri tavoin reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) ehkäisemiseksi, sekä sairastuneiden hoito-olosuhteiden ja elinolojen kehittämiseksi. Liitto valvoo tule-sairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä ja toimintaa sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa.

Tiedon saanti, oma tai läheisen sairaus sekä tuen ja ystävien saanti ovat selvitysten mukaan tärkeimmät syyt liittyä yhdistyksen jäseneksi. Unohtamatta virkistystoimintaa, jota yhdistys jäsenilleen järjestää mm. teatterissa käyntejä, liikuntapäiviä, yhden ja useamman päivän retkiä, jäseniltoja joissa yleensä on joku terveysaiheinen luento.