Tietoa yhdistyksestä

Kauhavan Reumayhdistys on alkujaan perustettu v. 1952 mutta toiminta on välillä keskeytynyt. Aktiivinen toiminta alkoi uudestaan v. 1988. Toiminta-alueeseen kuuluivat Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän kunnat, jotka v. 2009 alusta alkaen ovat kuntaliitoksen myötä Kauhavan kaupunginosia. Jäseniä yhdistyksessä on n. 300.

Kauhavan Reumayhdistys on Suomen Reumaliiton jäsen. Liitto on kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö, joka toimii eri tavoin reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) ehkäisemiseksi, sekä sairastuneiden hoito-olosuhteiden ja elinolojen kehittämiseksi. Liitto valvoo tule-sairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä ja toimintaa sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa.

Tiedon saanti, oma tai läheisen sairaus sekä tuen ja ystävien saanti ovat selvitysten mukaan tärkeimmät syyt liittyä yhdistyksen jäseneksi. Unohtamatta virkistystoimintaa, jota yhdistys jäsenilleen järjestää mm. teatterissa käyntejä, liikuntapäiviä, yhden ja useamman päivän retkiä, jäseniltoja joissa yleensä on joku terveysaiheinen luento.